Uppfinning

I moderna militära konflikter spelar tankar en viktig roll för att vinna seger över fienden. Dessa kampfordon började aktivt användas i början av förra seklet. I den här artikeln betraktar vi de allra första tankarna i världen, olika i form, typ av rörelse och antal stridsenheter. Fläktar av olika uppfinningar och alla de allra flesta kommer att vara intressanta.

Läs Mer

Det finns ingen överenskommelse om när och hur hjulet uppfanns, eftersom hjulet uppfanns i olika länder och vid olika tidpunkter. Utan tvekan en sak - bland människans viktigaste uppfinningar är det svårt att hitta en annan sådan upptäckt, vilket skulle ge en så kraftfull drivkraft till utvecklingen av tekniken. Under århundradena bidrog kriget till utvecklingen av vetenskap och teknik.

Läs Mer

Oavsett hur löjligt det låter, var en enkel penna en gång en riktig känsla. När det gäller utseendet var det inte några kulspetspennor eller andra praktiska och praktiska uppfinningar för skrivning. Människor spelade in text på papper med pennor och bläck, och det var nog det enda sättet att skapa skrivning.

Läs Mer